Liten lathund för dig som är intresserad av att undersöka utvecklingen av våld genom vårddata

Vårddata, närmare bestämt antal personer som söker vård på grund av att de blivit utsatta för våld av någon annan person, är en av de källor som används för att undersöka utvecklingen av våldsbrottsligheten över tid.

Socialstyrelsens vårddata omfattar fr o m 2008 både sluten och specialiserad öppenvård. Alla kan själva gå in i databasen och söka data, göra tabeller och grafer. Mer om detta nedan, men först några noter om vårddata:

1. Socialstyrelsens vårddata omfattar sluten vård och specialiserad öppenvård och från och med 2015 registreras samtliga akutbesök i databasen.

Besök i primärvården, dvs den del av vården som man vänder sig till vid icke akuta behov såsom vårdcentraler, hälsocentraler och husläkarmottagningar registreras inte. Fysiska skador som en följd av våldsbrott torde dock vanligen vara av akut karaktär.

2. Man kan framöver jämföra utvecklingen av registrerade som söker vård på grund av övergrepp av annan person med utvecklingen av de som i Nationella trygghetsundersökningen anger att de sökt vård på grund av misshandel. Frågan infördes i enkäten 2016. Mellan 2016 och 2017 har denna andel inte förändrats (0,7 procent) https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e22d3/1548248345315/2019_1_Nationella_trygghetsundersokningen_2018.pdf

3. När du går in i databasen ser du en röd text med info om att inrapporteringsgraden och kvalitén på specialiserad öppenvård har förbättrats under åren. Om du klickar på (i) så kommer följande information fram:

En generellt ökad inrapportering av specialiserad öppenvård och en utveckling där färre besök saknar huvuddiagnos kan påverka statistiken. I statistikdatabasen över diagnoser i specialiserad öppenvård är det möjligt att ta fram utvecklingen av samtliga besök och besök som saknar huvuddiagnos fördelat på bland annat län.

Att inrapporteringen förbättrats är positivt men det bör tas i beaktande när man tolkar utvecklingen. Förändringar kan bero på ökad inrapportering, inte på att fler faktiskt söker vård.

Detta betyder kortfattat att den minskning av inrapporterade fall som kan skönjas snarare är underskattad än överskattad.

Sök själv i Socialstyrelsens databas:

Gå nu gärna själv in på https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ska/val.aspx

Du måste klicka i ett antal val. Om du t ex vill ta reda på den totala utvecklingen av inrapporterade i sluten och specialiserad öppenvård på grund av övergrepp av annan över tid klickar du i följande:

Vårdform: Sluten och/eller specialiserad öppenvård (2008-2017)

Välj yttre orsaker: X85-Y09 Övergrepp av annan person

RegionerRiket

ÅlderVälj alla

KönBåda könen

Mått sluten och/eller specialiserad öppenvård

Antal patienter/100 000 inv

Årvälj alla

 Var noga med att du inte har råkat klicka i fler rutor än de du avsett.

Resultatet av ovanstående blir enligt följande:

IMG_2375

 

Som du ser kan du välja mellan tabell, trend och stapel (karta när du delat upp data i regioner). Jag har lagt in stapel-  och trenddiagram av resultatet nedan.

IMG_2372[1]

 

IMG_2373

 

Lycka till!